Omladinske kampanje

Subota 27.maj 2006.godine Koncert za adrenalin

12h - 20h, plato kod bandžija

Koalicija trideset nevladinih organizacija i sportskih klubova ovom prilikom će promovisati ekstremne sportove na lokaciji Adrenalin zone putem  muzičkog i sportskog festivala.

Nevladine organizacije će postaviti promotivne štandove i informisati prisutnu omladinu  o zdravim stilovima života i dati alternativu onima koji je ne vide u svakodnevnici našeg grada zaslepljeni agresivnim pritiskom noćnog života koji je postao lider u komunikaciji  među omladinom i kao takav glavni je provodnik negativnih uticaja društva.

logo_adrenalin.jpg
kulaznak.jpg

U.G.Kula

www.kulango.org

kula.ngo@gmail.com

Centar E8 - Centar za promociju zdravih stilova života


26. maj – petak

15h - 19h


27. maj – subota

11h - 15h prva grupa

15h - 19h druga grupa


28. maj – nedelja

11h - 15h prva grupa

15h - 19h druga grupa


Od materijala na štandu će se deliti:

 • brošure "testiraj se"
 • brošure "candle light memorial"
 • nalepnice
 • kalendari Global Fund-a
 • kondomi


Štand će biti ukrašen balonima, koji će se na kraju dana deliti. Biće organizovan kviz, gde će prisutni građani, ako odgovore tačno na sva pitanja, moći da dobiju neku od sledećih nagrada:

 • fascikle
 • priveske
 • majice


Kontakt:

Centar za promociju zdravih stilova života
Centar E8
Cvijićeva 66/4
11000 Beograd, SCG
tel/fax: +381 11 2084 376
www.e8.org.yu
office@e8.org.yu

Jugoslovenski komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine


Jedna od naših ovogodišnjih kampanja "Ne beži! Stani i zaštiti se!" pre svega promoviše zdrave stilove života, odgovorno reproduktivno ponašanje i prevenciju kako HIV, tako i drugih polno prenosivih infekcija (PPI), kroz organizovanje niza aktivnosti na temu reproduktivnog zdravlja.


Predviđene aktivnosti:

 • Deljenje edukativnog materijala u vidu agitki i lifleta na različite teme iz oblasti reproduktivnog zdravlja
 • Distribucija kondoma
 • "Upitnik o kondomu" – upitnik, na bazi dobrovoljnog i anonimnog anketiranja svih zainteresovanih
 • Druženje i pružanje informacija kroz razgovor i pitanja zainteresovanih na samom štandu, na sve teme iz oblasti reproduktivnog zdravlja
 • Distribucija YuMsic-ovog propagandnog materijala


Iako je omladinu najlakše dosegnuti u njihovim školama, smatramo da je podjednako važno obratiti im se na ovu temu i u vanškolskim aktivnostima. Pre svega, kako bi uvideli da briga o sopstvenom reproduktivnom zdravlju nije samo još jedna školska tema, već iznad svega životna tema.

YuMSIC (Jugoslovenski komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine) je asocijacija koja okuplja studente medicine svih fakulteta u Srbiji i Crnoj Gori u cilju ostvarivanja poboljšanja javnog zdravlja, edukacije, prevencije HIV i drugih polno prenosivih infekcija, ali i sticanja iskustava na međunarodnom planu. Zahvaljujući svom uspešnom radu, YuMSIC sarađuje sa brojnim vladinim i nevladinim organizacijama (UNICEF, Y-PEER network, UNFPA...).


Kontakt:

Jelena Pavlović, 064/ 300 95 79, vukanpj@beotel.yu
Lokalni koordinator za reproduktivno zdravlje i AIDS

YuMSIC - Generalni Sekretarijat, Dr Subotića 8 (Dekanat Medicinskog Fakulteta)
11000 Beograd, tel/fax 011/3610776, e-mail: yumsic@eunet.yu, www.yumsic.org.yu

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS