I na ovogodišnjem festivalu organizator, Beogradska kulturna mreža, poklanja Vam 60 besplatnih Bungee skokova.

Prijavite se ovde.

Maloletna lica mogu skakati isključivo uz pristanak roditelja.

TESTIRAJTE ADRENALIN

Data/Images/bangee1_s.jpg

Data/Images/bangee2_s.jpg

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS