Karate

Prezentacija će se vršiti u petak, 26. maja 2006. godine na platou kod sudijskog tornja od 19.10 do 19.20.

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS