Mali fudbal

Univerzitetski sportski savez Beograda u okviru Belgrade Sport Fest-a organizuje kup studenata/studentkinja u malom fudbalu između fakulteta.


Petak, 26. maj 2006. godine

14.00-19.00


Subota, 27. maj 2006. godine

11.30-19.00


Nedelja, 28. maj 2006. godine

11.30-19.00

Data/Images/znakussb_s.jpg

Univerzitetski sportski savez Beograda
Balkanska 4/I
011/2688 640
www.ussb.org.yu

Univerzitetski sportski savez Beograda (USSB) je sportska organizacija studenata Beograda. Početak rada vezan je za 1953. godinu kada je formiran Savez sportskih organizacija studenata Beogradskog Univerziteta (SSOSBU) a koji je 20.04.1954. godine upisan u registar SUP-a Grada Beograda. Savez je udruženje sportskih društava, sportskih udruženja i klubova fakulteta, viših škola, studentskih domova i akademija sa kojima radi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva u oblasti univerzitetskog sporta.

USSB ostvaruje saradnju sa svim zainteresovanim organima, organizacijama i pojedincima u organizaciji i realizaciji programskih sadržaja vezanih za podsticanje, omasovljenje, uređenje i unapređenje univerzitetskog sporta. U tom smislu planira i organizuje rad uz pružanje tehničke, informativne i stručne pomoći; stvarajući uslove za redovno bavljenje sportom i organizujući brojna takmičenja u cilju ispoljavanja sportskih postignuća.

USSB organizuje takmičenja studentkinja i studenata u petnaest sportskih grana i disciplina na nivou Beogradskog Univerziteta, a učestvuje sa najboljim pojedincima i ekipama na međuuniverzitetskim sportskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

USSB organizuje i realizuje sportska takmičenja preko sportskih odbora koji se formiraju za svaku sportsku granu i disciplinu.
USSB radi zahvaljujući angažovanju svojih članica i pomoći Republike Srbije – Ministarstva prosvete i sporta – Sektora za učenički i studentski standard i Uprave grada Beograda – Sekretarijata za sport i omladinu.

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS